Px38-805

Px38-805 mija dawny posterunek odgałęźny, przy którym zaczynał się tor w stronę Rzymu

Px38-805
Gąsawa - Biskupin
17.09.2006

Album:
Pociąg ze Żnina do Gąsawy 17.09.2006