Px48-1785

Wjazd na stację Stare Bojanowo, styczną z koleją normalnotorową.

Px48-1785
Stare Bojanowo
27.08.2006

Album:
Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 27.08.2006