Px48-1785

Px48 na tle ceglanych zabudowań w Wilkowie Polskim

Px48-1785
Wilkowo Polskie
27.08.2006

Album:
Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 27.08.2006