Px48-1785

Niestety, rozpęd okazał się zbyt mały by wystarczyć do pokonania kolejnego wzniesienia. Jednak druga próba zakończyła się sukcesem

Px48-1785
Żegrówko - Żegrowo
27.08.2006

Album:
Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 27.08.2006