Px48-1724

Wypucowana maszyna, w nieznacznie zmodyfikowanym historycznym malowaniu ruszyła sprzed parowozowni.

Px48-1724
Jędrzejów
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005