Px48-1724

Pociąg specjalny gotów do drogi.

Px48-1724
Jędrzejów
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005