Px48-1724

Pierwsza okazja do zdjęć - przekraczanie jednej z ulic Jędrzejowa.

Px48-1724
Jędrzejów
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005