Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005

Powrót do albumu Wąskie tory

Px48-1724

Tutaj napotykamy małą ciekawostkę - tor dojazdowy dla trzymanej w garażu drezyny, poprowadzony pod kątem prostym do toru szlakowego.

Px48-1724
Motkowice
08.10.2005