Px48-1724

A kawałek dalej nie mniejsza ciekawostka - unikatowe estakady poprowadzone przez podmokłe łąki i nadrzeczne bagna.

Px48-1724
Motkowice - Umianowice
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005