Px48-1724

...w bezpośrednim sąsiedztwie jednego ze starorzeczy Nidy.

Px48-1724
Motkowice - Umianowice
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005