Px48-1724

To już Hajdaszek - pociąg przekracza znajdującą się kilkaset metrów za stacją drogę.

Px48-1724
Hajdaszek
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005