Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005

Powrót do albumu Wąskie tory

Px48-1724

Niestety, dalej nie pojedziemy. Szyny są, ale zabrakło pod nimi mostku nad strumieniem.

Px48-1724
Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie
08.10.2005