Px48-1724

Stacja w Hajdaszku. Niestety kontrujące słońce oraz niesamowite zarośla uniemożliwiły zrobienie udanego i i bardziej "dokumentalnego" zdjęcia.

Px48-1724
Hajdaszek
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005