Px48-1724

Po powrocie z akcji (która zakończyła się sukcesem dzięki wezwanej przez miejscowych rolników Straży Pożarnej) okazało się, że dotrzymanie rozkładu jazdy raczej nie będzie możliwe... Jedziemy więc czym prędzej do Pińczowa...

Px48-1724
Umianowice - Pińczów
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005