Px48-1724

Pociąg w polnym krajobrazie oświetlany przez coraz bardziej chylące się ku zachodowi słońce

Px48-1724
Umianowice - Pińczów
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005