Tx1112

Uruchomienie pociągu z Tx1112 kosztuje "jedyne" 2100 zł...

Tx1112
Hajnówka
12.07.2004

Album:
Z wizytą w Hajnówce 12.07.2004