Tx1112

Jak wiele rzeczy w okolicach Puszczy Białowieskiej Tx1112 został ochrzczony mianem "Żubr".

Tx1112
Hajnówka
12.07.2004

Album:
Z wizytą w Hajnówce 12.07.2004