Tx1112

Tak "Piękny Żubr" :-P wygląda z drugiej strony.

Tx1112
Hajnówka
12.07.2004

Album:
Z wizytą w Hajnówce 12.07.2004