Tx1112

Tak Tx200 wygląda z tyłu. Widać świeżo wstawioną, nie pomalowaną jeszcze kratkę w oknie.

Tx1112
Hajnówka
12.07.2004

Album:
Z wizytą w Hajnówce 12.07.2004