Px48-1785

To już za Gnieznem. Długa prosta wzdłuż szosy

Px48-1785
Gniezno - Żelazkowo
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003