Px48-1785

Px48 i żółte kwiatki

Px48-1785
Miroszka
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003