Px48-1785

Kolejny przejazd przed Witkowem.

Px48-1785
Miroszka - Małachowo Złych Miejsc
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003