Px48-1785

A to już Witkowo. Postój, podczas ktorego parowóz zostal nawodniony.

Px48-1785
Witkowo
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003