Px48-1785

Komu w drogę temu kopa. Odjazd z Witkowa.

Px48-1785
Witkowo
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003