Px48-1785

Pociąg w sielankowym krajobrazie

Px48-1785
Witkowo - Strzyżewo Witkowskie
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003