Px48-1785

A to kawałek za Strzyżewem

Px48-1785
Strzyżewo Witkowskie - Powidz
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003