Px48-1785

Za Przybrodzinem szlak zanurza się w lesie. Wreszcie.

Px48-1785
Przybrodzin - Ostrowo
26.07.2003

Album:
American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003