American Express - Gniezno - Anastazewo. Lipiec 2003

Powrót do albumu Wąskie tory

Px48-1785

Przejazd przez gęsty las...

Px48-1785
Ostrowo - Anastazewo
26.07.2003