Tr5-65

Pociąg retro wyprzedza "zdawkę" w Szreniawie

Tr5-65
Szreniawa
26.08.2004

Album:
Pociąg na grzyby