Px48-1756

Krótki postój na stacji Słupia Wielka. Tylko dlaczego Wielka?

Px48-1756
Słupia Wielka
17.05.2003

Album:
Średzka Kolej Powiatowa - ruch turystyczny