Średzka Kolej Powiatowa - ruch turystyczny

Powrót do albumu Wąskie tory

Px48-1756

...gdzie się na chwilę zatrzymuje.

Px48-1756
Annopole
17.05.2003