Tr5-65

Pociąg kieruje się na zachód. Czy jest tam jakaś cywilizacja?

Tr5-65
Szreniawa
26.08.2004

Album:
Pociąg na grzyby