Px38-805

po to aby wykonać manewry.

Px38-805
Żnin
01.05.2003

Album:
Żnin - Gąsawa z Px38-805