Px48-1785

Na przykład Pt47-28 w stanie... nienajlepszym, ale nie tragicznym. I

Px48-1785
Gniezno
01.09.2002

Album:
Gniezno - Anastazewo z Px48-1785. 01.09.2002