Px48-1785

To już Px48-1754 czyli czas się udać na wąski tor. Niestety cały czas

Px48-1785
Gniezno
01.09.2002

Album:
Gniezno - Anastazewo z Px48-1785. 01.09.2002