Px48-1785

Czas opuścić lokomotywownię (w której stała także "motorówka" MBxd1

Px48-1785
Gniezno
01.09.2002

Album:
Gniezno - Anastazewo z Px48-1785. 01.09.2002