Px48-1785

"Pociąg osobowy do Anastazewa odjedzie z toru przy peronie..."

Px48-1785
Gniezno
01.09.2002

Album:
Gniezno - Anastazewo z Px48-1785. 01.09.2002