Px48-1785

O właśnie w ten sposób.

Px48-1785
Gniezno
01.09.2002

Album:
Gniezno - Anastazewo z Px48-1785. 01.09.2002