Px48-1785

Jak się dowiedziałem zobaczywszy tablicę, fotostop miał miejsce w metropolii znanej jako Strzyżewo Witkowskie.

Px48-1785
Gniezno
01.09.2002

Album:
Gniezno - Anastazewo z Px48-1785. 01.09.2002