Borsig

Borsig zbliża się do stacji Maltanka

Borsig
Poznań
23.05.2002

Album:
30lecie Kolei Parkowej Maltanka