Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Miło jest też posłuchać cichego syku rozpalanych parowozów

Tr5-65
Chabówka
29.07.2006