Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65, Pt47-112

Wśród nocnej ciszy para się rozchodzi.

Tr5-65, Pt47-112
Chabówka
28.07.2006