Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Stacja Tymbark - tu witamy parowóz Ty2-953

Ty2-953
Tymbark
29.07.2006