Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Pociąg retro na nasypie - jednym z wielu na tej pięknej górskiej linii.

Ty2-953
Tymbark - Dobra k. Limanowej
29.07.2006