Ok22-31

Trasa do Konotopu wiedzie przez malownicze, leśno-wiejskie tereny

Ok22-31
Stary Widzim - Kębłowo
26.08.2004

Album:
Pociąg na grzyby