Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Ty2 na górującym nad szosą malowniczym nasypie niedaleko Mszany Dolnej

Ty2-953
Kasina Wielka - Mszana Dolna
29.07.2006