Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Za Mszaną kończą się wysokie nasypy, jednak linia nie traci nic z uroków górskiego szlaku.

Ty2-953
Mszana Dolna - Mszana Dolna Marki
29.07.2006