Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Ty2-953 po powrocie z Tymbarku

Ty2-953
Chabówka
29.07.2006