Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Pm36-2, Ol49-100

Długi skład osobowy dla tzw. VIPów z parowozem na każdym końcu.

Pm36-2, Ol49-100
Rabka Zaryte
29.07.2006