Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

W tym roku mały parowóz towarowy prowadzi skład pasażerski przypominający wolsztyński pociąg retro przeniesiony z płaskiej Wielkopolski w górską scenerię.

Tr5-65
Raba Niżna - Rabka Zaryte
29.07.2006